• English
KR063 - Đầm dây vai rớt 350 KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : KR063

Giá full size: 180,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Chiều cao/Height 104 110 116 122 128 134 140 146 150
Cân nặng/Weight 17 19 21 23 26 30 34 40 45
Vòng 1/Bust 57 59 61 63 65 68 71 73 76
Vòng 2/Waist 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Vòng 3/Hip 62 64 66 68 71 74 77 80 82