FREE01 - Yếm Jumsuit (06-05-2020)
FB chat with me

FREE01 - Yếm Jumsuit

Giá: 0 VND

Giá/1 size lẻ: 0 VND

MICO - Khẩu trang xếp 3D Mẹ và Bé (17-02-2020)
FB chat with me

MICO - Khẩu trang xếp 3D Mẹ và Bé

Giá: 0 VND

Giá/1 size lẻ: 0 VND

TC025 - Áo dài Du mục (04-01-2020)
FB chat with me

TC025 - Áo dài Du mục

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 55,000 VND

TC024 - Mấn Nguyệt (10-12-2019)
FB chat with me

TC024 - Mấn Nguyệt

Giá: 0 VND

Giá/1 size lẻ: 0 VND

TC023 - Áo dài Cách tân Nam (Tách từ TC022) (07-12-2019)
FB chat with me

TC023 - Áo dài Cách tân Nam (Tách từ TC022)

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

TC022 - Áo dài Father and Son (27-11-2019)
FB chat with me

TC022 - Áo dài Father and Son

Giá: 350,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

TC021-Combo Tay Áo dài TC018-19 (22-11-2019)
FB chat with me

TC021-Combo Tay Áo dài TC018-19

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

TC020 - Ào dài Tầm xuân Miracle (18-11-2019)
FB chat with me

TC020 - Ào dài Tầm xuân Miracle

Giá: 200,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

TC019 - Áo dài xẻ thân 2020 (11-11-2019)
FB chat with me

TC019 - Áo dài xẻ thân 2020

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

TC018 - Áo dài bé gái Kengin 2020 (11-11-2019)
FB chat with me

TC018 - Áo dài bé gái Kengin 2020

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

Thép tay áo nam (28-09-2019)
FB chat with me

Thép tay áo nam

Giá: 0 VND

Giá/1 size lẻ: 0 VND

TC017 - Kimono  (24-09-2019)
FB chat with me

TC017 - Kimono

Giá: 250,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

TC016 - Bộ Yukata unisex (12-09-2019)
FB chat with me

TC016 - Bộ Yukata unisex

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

TC015 - Yukata quần váy (08-09-2019)
FB chat with me

TC015 - Yukata quần váy

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

DC025 - Bộ Hakama - quần váy (01-09-2019)
FB chat with me

DC025 - Bộ Hakama - quần váy

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT TRẺ EM (09-04-2019)
FB chat with me

BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT TRẺ EM

Giá: 0 VND

Giá/1 size lẻ: 0 VND

TC011 - Hanbok vạt bầu - vai xuôi - tích hợp - TE  (06-01-2019)
FB chat with me

TC011 - Hanbok vạt bầu - vai xuôi - tích hợp - TE

Giá: 250,000 VND

Giá/1 size lẻ: 60,000 VND

TC010 - Hanbok vạt ngắn, vai ngang - TE (06-01-2019)
FB chat with me

TC010 - Hanbok vạt ngắn, vai ngang - TE

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

TC005 - Áo dài Tích hợp - Bé gái (26-11-2018)
FB chat with me

TC005 - Áo dài Tích hợp - Bé gái

Giá: 250,000 VND

Giá/1 size lẻ: 60,000 VND

TC006 - Bộ Thượng Hải mùa đông (22-11-2018)
FB chat with me

TC006 - Bộ Thượng Hải mùa đông

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

TC007 - Bộ Áo dài Nữ Tích hợp - có Big size (16-11-2018)
FB chat with me

TC007 - Bộ Áo dài Nữ Tích hợp - có Big size

Giá: 300,000 VND

Giá/1 size lẻ: 70,000 VND

TC004 - Bộ Thượng Hải - bé gái (15-11-2018)
FB chat with me

TC004 - Bộ Thượng Hải - bé gái

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

TC003 - Áo dài bé trai  (08-11-2018)
FB chat with me

TC003 - Áo dài bé trai

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

TC002 - Hanbok Cách tân Bé trai (06-11-2018)
FB chat with me

TC002 - Hanbok Cách tân Bé trai

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

TC001 - Áo bà ba bé trai (04-11-2018)
FB chat with me

TC001 - Áo bà ba bé trai

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

KR034 (18-05-2018)
FB chat with me

KR034

Giá: 50,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND