30012 - Áo cổ vuông Bèo + Quần bo ống (06-07-2020)
FB chat with me

30012 - Áo cổ vuông Bèo + Quần bo ống

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

30011 - Đầm cổ vuông tay bồng (05-07-2020)
FB chat with me

30011 - Đầm cổ vuông tay bồng

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

30010 - Sơmi raglan Người lớn (30009) (05-07-2020)
FB chat with me

30010 - Sơmi raglan Người lớn (30009)

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

30009 - Sơmi raglan cổ chồm (03-07-2020)
FB chat with me

30009 - Sơmi raglan cổ chồm

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

30008 - Đầm Hariwon tích hợp áo Croptop (02-07-2020)
FB chat with me

30008 - Đầm Hariwon tích hợp áo Croptop

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

30007 - Đầm Sơmi giả Yếm (01-07-2020)
FB chat with me

30007 - Đầm Sơmi giả Yếm

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

30006 - Đầm 8 mảnh - Cổ liền (30-06-2020)
FB chat with me

30006 - Đầm 8 mảnh - Cổ liền

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

30005 - Set Sơmi bổ trụ + Quần đáy liền (29-06-2020)
FB chat with me

30005 - Set Sơmi bổ trụ + Quần đáy liền

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

30004 - Croptop cổ sen + Short xếp ly (28-06-2020)
FB chat with me

30004 - Croptop cổ sen + Short xếp ly

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

30003 - Set Đầm maxi đuôi cá + Áo rời (27-06-2020)
FB chat with me

30003 - Set Đầm maxi đuôi cá + Áo rời

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

30002 - Đầm Marine (26-06-2020)
FB chat with me

30002 - Đầm Marine

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

30001 - Đầm ly nổi tiểu thư Candy (25-06-2020)
FB chat with me

30001 - Đầm ly nổi tiểu thư Candy

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

PC017 - Sơmi Hawaii mùa hè - Nam (13-06-2020)
FB chat with me

PC017 - Sơmi Hawaii mùa hè - Nam

Giá: 60,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

PC016 - Bộ sơmi Hawaii + short đi biển bé trai (13-06-2020)
FB chat with me

PC016 - Bộ sơmi Hawaii + short đi biển bé trai

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

PC015 - Bộ bơi Nữ (13-06-2020)
FB chat with me

PC015 - Bộ bơi Nữ

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

PC014 - Bộ bơi bé gái may được nhiều kiểu (13-06-2020)
FB chat with me

PC014 - Bộ bơi bé gái may được nhiều kiểu

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

PC012 - Bộ bơi bé trai (13-06-2020)
FB chat with me

PC012 - Bộ bơi bé trai

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

HM003 - Rập thú cưỡi Lạc Đà khổng lồ (25-05-2020)
FB chat with me

HM003 - Rập thú cưỡi Lạc Đà khổng lồ

Giá: 50,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

FC020 - Aurora - Sleeping Beauty - casual (25-05-2020)
FB chat with me

FC020 - Aurora - Sleeping Beauty - casual

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

FC019 - Đầm Elsa Frozen 2 (25-05-2020)
FB chat with me

FC019 - Đầm Elsa Frozen 2

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

LP004 - Bộ Áo vẩy rồng Quần bó (25-05-2020)
FB chat with me

LP004 - Bộ Áo vẩy rồng Quần bó

Giá: 160,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

LP003 - Bộ Raglan Quần xếp ly kiểu lạ (25-05-2020)
FB chat with me

LP003 - Bộ Raglan Quần xếp ly kiểu lạ

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

LP002 - Bộ quần liền Áo nách vuông (25-05-2020)
FB chat with me

LP002 - Bộ quần liền Áo nách vuông

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

LP001 - Bộ sát nách xếp ly Kimono (25-05-2020)
FB chat with me

LP001 - Bộ sát nách xếp ly Kimono

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

DC037 - Bộ sơmi vai liền & short xếp ly (19-05-2020)
FB chat with me

DC037 - Bộ sơmi vai liền & short xếp ly

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

DC033 - Đầm chéo ngực xếp ly hông (17-05-2020)
FB chat with me

DC033 - Đầm chéo ngực xếp ly hông

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL022 - Áo raglan bo chun (12-05-2020)
FB chat with me

LL022 - Áo raglan bo chun

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL021 - Đầm Babydoll cổ tròn (12-05-2020)
FB chat with me

LL021 - Đầm Babydoll cổ tròn

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL020 - Quần lưng thun mix váy đắp (12-05-2020)
FB chat with me

LL020 - Quần lưng thun mix váy đắp

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL019 - Áo nhún cổ kiềng (12-05-2020)
FB chat with me

LL019 - Áo nhún cổ kiềng

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL018 - Áo xếp ly cổ, chân bèo (12-05-2020)
FB chat with me

LL018 - Áo xếp ly cổ, chân bèo

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL017 - Áo 2 lớp, cổ sen nhọn + bầu (11-05-2020)
FB chat with me

LL017 - Áo 2 lớp, cổ sen nhọn + bầu

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL016 - Áo nhún giữa ngực, có cổ (11-05-2020)
FB chat with me

LL016 - Áo nhún giữa ngực, có cổ

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

FREE01 - Yếm Jumsuit (06-05-2020)
FB chat with me

FREE01 - Yếm Jumsuit

Giá: 0 VND

Giá/1 size lẻ: 0 VND

PC011 - Jumsuit kiểu Nhật - Mom (05-05-2020)
FB chat with me

PC011 - Jumsuit kiểu Nhật - Mom

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

PC010 - Jumsuit kiểu Nhật - Bé gái (05-05-2020)
FB chat with me

PC010 - Jumsuit kiểu Nhật - Bé gái

Giá: 120,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

KR062 - Đầm nhún ngực tay tiên vuông (03-05-2020)
FB chat with me

KR062 - Đầm nhún ngực tay tiên vuông

Giá: 120,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

KR060 - Bộ raglan nhún bèo, quần ngắn (03-05-2020)
FB chat with me

KR060 - Bộ raglan nhún bèo, quần ngắn

Giá: 120,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

KR061 - Đầm 3 tầng, lưng vạt đắp (03-05-2020)
FB chat with me

KR061 - Đầm 3 tầng, lưng vạt đắp

Giá: 160,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

KR059 - Bộ cổ tim style Y Bác sỹ (03-05-2020)
FB chat with me

KR059 - Bộ cổ tim style Y Bác sỹ

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

LL015 - Sơmi cổ trụ, tay liền (27-04-2020)
FB chat with me

LL015 - Sơmi cổ trụ, tay liền

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL013 - Sơmi nhún cổ, vạt lệch (27-04-2020)
FB chat with me

LL013 - Sơmi nhún cổ, vạt lệch

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL014 - Áo tbèo tay cánh tiên (26-04-2020)
FB chat with me

LL014 - Áo tbèo tay cánh tiên

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL012 - Áo Tiểu thư Cổ sen đại (26-04-2020)
FB chat with me

LL012 - Áo Tiểu thư Cổ sen đại

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL011 - Áo sơmi kiểu, cổ sen, xếp ly cổ (26-04-2020)
FB chat with me

LL011 - Áo sơmi kiểu, cổ sen, xếp ly cổ

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL009 - Chân váy bút chì xẻ tà (1/2 maxi) (26-04-2020)
FB chat with me

LL009 - Chân váy bút chì xẻ tà (1/2 maxi)

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL010 - Áo nhún ngực cổ V, mặc 2 chiều (25-04-2020)
FB chat with me

LL010 - Áo nhún ngực cổ V, mặc 2 chiều

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL008 - Đầm nhún chân ngực tôn dáng (18-04-2020)
FB chat with me

LL008 - Đầm nhún chân ngực tôn dáng

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL007 - Đầm suông dài, cổ V, ly hộp thắt eo (18-04-2020)
FB chat with me

LL007 - Đầm suông dài, cổ V, ly hộp thắt eo

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL006 - Yếm dây nhún phía lưng (18-04-2020)
FB chat with me

LL006 - Yếm dây nhún phía lưng

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL005 - Đầm Babydoll cổ V, tích hợp Áo lửng (18-04-2020)
FB chat with me

LL005 - Đầm Babydoll cổ V, tích hợp Áo lửng

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL004 - Áo dây cổ ngang có pen (12-04-2020)
FB chat with me

LL004 - Áo dây cổ ngang có pen

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

LL003 - Đầm suông cổ V (12-04-2020)
FB chat with me

LL003 - Đầm suông cổ V

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL002 - Bộ Tay liền, Quần có túi (11-04-2020)
FB chat with me

LL002 - Bộ Tay liền, Quần có túi

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

LL001 - Bộ Croptop Vạt hất Cổ V (11-04-2020)
FB chat with me

LL001 - Bộ Croptop Vạt hất Cổ V

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

DC035 - Bộ bé gái Tay tiên 2 lớp (10-04-2020)
FB chat with me

DC035 - Bộ bé gái Tay tiên 2 lớp

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

DC036 - Đầm hở lưng thắt nơ (07-04-2020)
FB chat with me

DC036 - Đầm hở lưng thắt nơ

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

HM001 - Găng tay bếp tối giản (04-04-2020)
FB chat with me

HM001 - Găng tay bếp tối giản

Giá: 10,000 VND

Giá/1 size lẻ: 10,000 VND

HM002 - Tạp dề Mẹ Bé (04-04-2020)
FB chat with me

HM002 - Tạp dề Mẹ Bé

Giá: 50,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

SI003 - Đầm vẩy cá (30-03-2020)
FB chat with me

SI003 - Đầm vẩy cá

Giá: 35,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

PC009 - Đầm sát nách dáng xòe - Kid (29-03-2020)
FB chat with me

PC009 - Đầm sát nách dáng xòe - Kid

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

PC008 - Đầm sát nách dáng xòe - Mom (29-03-2020)
FB chat with me

PC008 - Đầm sát nách dáng xòe - Mom

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

MICO ECO - Khẩu trang tinh giản (28-03-2020)
FB chat with me

MICO ECO - Khẩu trang tinh giản

Giá: 50,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

DC034 - Bộ 2 dây bèo và Quần ống suông (Size 2-15) (28-03-2020)
FB chat with me

DC034 - Bộ 2 dây bèo và Quần ống suông (Size 2-15)

Giá: 200,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

MICO03 - Khẩu trang Second skin siêu ôm mặt (17-03-2020)
FB chat with me

MICO03 - Khẩu trang Second skin siêu ôm mặt

Giá: 50,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

MICO02 - Rập Khẩu trang hình chiếc Khiên (17-03-2020)
FB chat with me

MICO02 - Rập Khẩu trang hình chiếc Khiên

Giá: 50,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

MICO - Khẩu trang xếp 3D Mẹ và Bé (17-02-2020)
FB chat with me

MICO - Khẩu trang xếp 3D Mẹ và Bé

Giá: 0 VND

Giá/1 size lẻ: 0 VND

DC032 - Yếm và Áo cổ nơ dài tay (11-01-2020)
FB chat with me

DC032 - Yếm và Áo cổ nơ dài tay

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

WW050 - Áo Phượng Khấu - bản biến tấu (07-01-2020)
FB chat with me

WW050 - Áo Phượng Khấu - bản biến tấu

Giá: 200,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

TC025 - Áo dài Du mục (04-01-2020)
FB chat with me

TC025 - Áo dài Du mục

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 55,000 VND

DC031 - Bộ Bomber Bóng chày Raglan Unisex (17-12-2019)
FB chat with me

DC031 - Bộ Bomber Bóng chày Raglan Unisex

Giá: 200,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

TC024 - Mấn Nguyệt (10-12-2019)
FB chat with me

TC024 - Mấn Nguyệt

Giá: 0 VND

Giá/1 size lẻ: 0 VND

TC023 - Áo dài Cách tân Nam (Tách từ TC022) (07-12-2019)
FB chat with me

TC023 - Áo dài Cách tân Nam (Tách từ TC022)

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

WW047- Áo Hoodie Trẻ em Unisex (06-12-2019)
FB chat with me

WW047- Áo Hoodie Trẻ em Unisex

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

DC029 - Bộ Hoodie Legging Người lớn (06-12-2019)
FB chat with me

DC029 - Bộ Hoodie Legging Người lớn

Giá: 120,000 VND

Giá/1 size lẻ: 55,000 VND

B2M14 - Đầm tầng EllieVu (02-12-2019)
FB chat with me

B2M14 - Đầm tầng EllieVu

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

TC022 - Áo dài Father and Son (27-11-2019)
FB chat with me

TC022 - Áo dài Father and Son

Giá: 350,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

DC030 - Đầm tay liền xếp ply (26-11-2019)
FB chat with me

DC030 - Đầm tay liền xếp ply

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

TC021-Combo Tay Áo dài TC018-19 (22-11-2019)
FB chat with me

TC021-Combo Tay Áo dài TC018-19

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

TC020 - Ào dài Tầm xuân Miracle (18-11-2019)
FB chat with me

TC020 - Ào dài Tầm xuân Miracle

Giá: 200,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

TC019 - Áo dài xẻ thân 2020 (11-11-2019)
FB chat with me

TC019 - Áo dài xẻ thân 2020

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

TC018 - Áo dài bé gái Kengin 2020 (11-11-2019)
FB chat with me

TC018 - Áo dài bé gái Kengin 2020

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

DC027 - Set Quần tây - Sơmi peplum công sở (05-11-2019)
FB chat with me

DC027 - Set Quần tây - Sơmi peplum công sở

Giá: 200,000 VND

Giá/1 size lẻ: 60,000 VND

KR058 - Đầm liền giả áo khoác rời  (29-10-2019)
FB chat with me

KR058 - Đầm liền giả áo khoác rời

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

FC018 - Rapunzel Tóc mây - 85% nguyên bản (23-10-2019)
FB chat with me

FC018 - Rapunzel Tóc mây - 85% nguyên bản

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

DC028 - Áo khoác cổ thủy thủy & đầm đuôi cá cổ vuông (08-10-2019)
FB chat with me

DC028 - Áo khoác cổ thủy thủy & đầm đuôi cá cổ vuông

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

KR057 - Đầm đuôi cá cổ vuông (08-10-2019)
FB chat with me

KR057 - Đầm đuôi cá cổ vuông

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

PC007 - Hanbok cách tân cổ giả vest - kid (03-10-2019)
FB chat with me

PC007 - Hanbok cách tân cổ giả vest - kid

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

Thép tay áo nam (28-09-2019)
FB chat with me

Thép tay áo nam

Giá: 0 VND

Giá/1 size lẻ: 0 VND

TC017 - Kimono  (24-09-2019)
FB chat with me

TC017 - Kimono

Giá: 250,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

DC016 - Bộ tay dài quần xếp ply đắp (23-09-2019)
FB chat with me

DC016 - Bộ tay dài quần xếp ply đắp

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

DC026 - Bộ Polo và short xắn gấu (21-09-2019)
FB chat with me

DC026 - Bộ Polo và short xắn gấu

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

KR056 - Yukata dress vạt xéo (12-09-2019)
FB chat with me

KR056 - Yukata dress vạt xéo

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

TC016 - Bộ Yukata unisex (12-09-2019)
FB chat with me

TC016 - Bộ Yukata unisex

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

TC015 - Yukata quần váy (08-09-2019)
FB chat with me

TC015 - Yukata quần váy

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

KR053 - Bộ bèo lệch (06-09-2019)
FB chat with me

KR053 - Bộ bèo lệch

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

DC025 - Bộ Hakama - quần váy (01-09-2019)
FB chat with me

DC025 - Bộ Hakama - quần váy

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

KR052 - Bộ Cổ V form rộng mix quần váy (27-08-2019)
FB chat with me

KR052 - Bộ Cổ V form rộng mix quần váy

Giá: 200,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

FC013 - Hằng Nga cánh tiên (25-08-2019)
FB chat with me

FC013 - Hằng Nga cánh tiên

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

FC017 - Đầm công chúa Mario (23-08-2019)
FB chat with me

FC017 - Đầm công chúa Mario

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

DC023 - Đầm xoắn eo phối dây buộc sườn (20-08-2019)
FB chat with me

DC023 - Đầm xoắn eo phối dây buộc sườn

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

PC006 - Đầm LeMuse - P (18-08-2019)
FB chat with me

PC006 - Đầm LeMuse - P

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

WW046 - Áo
FB chat with me

WW046 - Áo "quốc dân" peplum cổ vuông

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

DC024 - Đầm xoắn eo lệch (14-08-2019)
FB chat with me

DC024 - Đầm xoắn eo lệch

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

FC015 - Cổ phục Hằng Nga - Trẻ em - Tối giản (13-08-2019)
FB chat with me

FC015 - Cổ phục Hằng Nga - Trẻ em - Tối giản

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

DC020 - Bộ Cổ sen cài khuy nửa thân trước (04-08-2019)
FB chat with me

DC020 - Bộ Cổ sen cài khuy nửa thân trước

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

DC021 - Bộ sơmi cổ vuông + quần bo ống - boy (30-07-2019)
FB chat with me

DC021 - Bộ sơmi cổ vuông + quần bo ống - boy

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

KR051- Đầm dây bản to bèo 360 chui đầu (27-06-2019)
FB chat with me

KR051- Đầm dây bản to bèo 360 chui đầu

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

WW045 - Áo vạt chéo có cổ - NL (26-06-2019)
FB chat with me

WW045 - Áo vạt chéo có cổ - NL

Giá: 120,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

DC022 - Đầm cột dây eo lệch tà (23-06-2019)
FB chat with me

DC022 - Đầm cột dây eo lệch tà

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

DC018 - Đầm cổ pajamas váy liền (23-06-2019)
FB chat with me

DC018 - Đầm cổ pajamas váy liền

Giá: 200,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

DC019 - Đầm xếp ly lật - NL (22-06-2019)
FB chat with me

DC019 - Đầm xếp ly lật - NL

Giá: 200,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

DC017 - Bộ short bé gái tay nơ cổ U (19-06-2019)
FB chat with me

DC017 - Bộ short bé gái tay nơ cổ U

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

PC002 - Đầm vạt đắp ply nổi - C (09-05-2019)
FB chat with me

PC002 - Đầm vạt đắp ply nổi - C

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

PC001 - Đầm vạt đắp ply nổi $1350 - P (05-05-2019)
FB chat with me

PC001 - Đầm vạt đắp ply nổi $1350 - P

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

MB003 - Đầm hạ eo cao, tay loe nhún vai (25-04-2019)
FB chat with me

MB003 - Đầm hạ eo cao, tay loe nhún vai

Giá: 60,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

DC015 - Set áo cài khuy hông + quần váy (24-04-2019)
FB chat with me

DC015 - Set áo cài khuy hông + quần váy

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

BD004 - Đầm nhún hông, cài khuy, có túi - NL (23-04-2019)
FB chat with me

BD004 - Đầm nhún hông, cài khuy, có túi - NL

Giá: 60,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

DC014 - Blazer mix Short váy (16-04-2019)
FB chat with me

DC014 - Blazer mix Short váy

Giá: 250,000 VND

Giá/1 size lẻ: 70,000 VND

WW044 - Áo 1 mảnh - Japan (12-04-2019)
FB chat with me

WW044 - Áo 1 mảnh - Japan

Giá: 120,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT TRẺ EM (09-04-2019)
FB chat with me

BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT TRẺ EM

Giá: 0 VND

Giá/1 size lẻ: 0 VND

KR049 - Mẫu Babydoll tích hợp nhiều kiểu (09-04-2019)
FB chat with me

KR049 - Mẫu Babydoll tích hợp nhiều kiểu

Giá: 300,000 VND

Giá/1 size lẻ: 70,000 VND

DC010 - Set quần yếm ống rộng - TE (06-04-2019)
FB chat with me

DC010 - Set quần yếm ống rộng - TE

Giá: 200,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

WW043 - Combo 3 mẫu áo dây ABC - NL (27-03-2019)
FB chat with me

WW043 - Combo 3 mẫu áo dây ABC - NL

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

DC012 - Đầm cổ tim chân ngực nhún (22-03-2019)
FB chat with me

DC012 - Đầm cổ tim chân ngực nhún

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

KR048 - Đầm dây yếm bèo  (21-03-2019)
FB chat with me

KR048 - Đầm dây yếm bèo

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

WW042 - Đầm A xòe 4 mảnh cổ tim (20-03-2019)
FB chat with me

WW042 - Đầm A xòe 4 mảnh cổ tim

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

WW041 - Đầm Sơ-mi Vintage Retro (20-03-2019)
FB chat with me

WW041 - Đầm Sơ-mi Vintage Retro

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

MB002 - Đầm giả xẻ tà, phối màu (08-03-2019)
FB chat with me

MB002 - Đầm giả xẻ tà, phối màu

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

SI005 - Sơmi nữ Oversize (08-03-2019)
FB chat with me

SI005 - Sơmi nữ Oversize

Giá: 60,000 VND

Giá/1 size lẻ: 60,000 VND

BD003 - Đầm Swing cột nơ eo - NL (02-03-2019)
FB chat with me

BD003 - Đầm Swing cột nơ eo - NL

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

WW040 - Đầm hạ eo, bèo chân 360 - NL (02-03-2019)
FB chat with me

WW040 - Đầm hạ eo, bèo chân 360 - NL

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

WW033 - Thanh xuân Vintage (27-02-2019)
FB chat with me

WW033 - Thanh xuân Vintage

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

WW032 - Thanh xuân Cổ tim - Tích hợp 2 in 1 (27-02-2019)
FB chat with me

WW032 - Thanh xuân Cổ tim - Tích hợp 2 in 1

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

DC011 - Bộ short túi vuông - áo lửng cài khuy (26-02-2019)
FB chat with me

DC011 - Bộ short túi vuông - áo lửng cài khuy

Giá: 200,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

BD002 - Đầm sơmi - sơmi form dài (24-02-2019)
FB chat with me

BD002 - Đầm sơmi - sơmi form dài

Giá: 50,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

WW031 - Đầm yếm cột chéo lưng (17-02-2019)
FB chat with me

WW031 - Đầm yếm cột chéo lưng

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

SI002 - Đầm lệch vai cột nơ (15-02-2019)
FB chat with me

SI002 - Đầm lệch vai cột nơ

Giá: 35,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

FC012 - Aurora princess (01-02-2019)
FB chat with me

FC012 - Aurora princess

Giá: 200,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

DC009 - Vest Tuxedo - Boy (01-02-2019)
FB chat with me

DC009 - Vest Tuxedo - Boy

Giá: 300,000 VND

Giá/1 size lẻ: 60,000 VND

FC011 - Elsa new edition (27-01-2019)
FB chat with me

FC011 - Elsa new edition

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

DC008 - Đầm Cổ bẻ Vạt đắp - Women (26-01-2019)
FB chat with me

DC008 - Đầm Cổ bẻ Vạt đắp - Women

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

KR047 - Đầm dáng Swing 2 lớp (25-01-2019)
FB chat with me

KR047 - Đầm dáng Swing 2 lớp

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

SI001 - Đầm cài khuy lệch - SIZE 6 (11-01-2019)
FB chat with me

SI001 - Đầm cài khuy lệch - SIZE 6

Giá: 35,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

TC011 - Hanbok vạt bầu - vai xuôi - tích hợp - TE  (06-01-2019)
FB chat with me

TC011 - Hanbok vạt bầu - vai xuôi - tích hợp - TE

Giá: 250,000 VND

Giá/1 size lẻ: 60,000 VND

TC010 - Hanbok vạt ngắn, vai ngang - TE (06-01-2019)
FB chat with me

TC010 - Hanbok vạt ngắn, vai ngang - TE

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

MB001 - Gối chữ U (04-01-2019)
FB chat with me

MB001 - Gối chữ U

Giá: 50,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

DC006 - Đầm áo dài CT - Trẻ em (24-12-2018)
FB chat with me

DC006 - Đầm áo dài CT - Trẻ em

Giá: 200,000 VND

Giá/1 size lẻ: 40,000 VND

DC005 - Set áo lửng kết hợp quần culottes (18-12-2018)
FB chat with me

DC005 - Set áo lửng kết hợp quần culottes

Giá: 200,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

TC005 - Áo dài Tích hợp - Bé gái (26-11-2018)
FB chat with me

TC005 - Áo dài Tích hợp - Bé gái

Giá: 250,000 VND

Giá/1 size lẻ: 60,000 VND

TC006 - Bộ Thượng Hải mùa đông (22-11-2018)
FB chat with me

TC006 - Bộ Thượng Hải mùa đông

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

KR046 - Đầm liền dáng Peplum - Trẻ em (20-11-2018)
FB chat with me

KR046 - Đầm liền dáng Peplum - Trẻ em

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

WW030 - Nón bí 6 mảnh (18-11-2018)
FB chat with me

WW030 - Nón bí 6 mảnh

Giá: 100,000 VND

Giá/1 size lẻ: 20,000 VND

Kr045 - Đầm bèo vạt lệch (16-11-2018)
FB chat with me

Kr045 - Đầm bèo vạt lệch

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

TC007 - Bộ Áo dài Nữ Tích hợp - có Big size (16-11-2018)
FB chat with me

TC007 - Bộ Áo dài Nữ Tích hợp - có Big size

Giá: 300,000 VND

Giá/1 size lẻ: 70,000 VND

WW028 - Đầm liền dáng Peplum - NL (15-11-2018)
FB chat with me

WW028 - Đầm liền dáng Peplum - NL

Giá: 200,000 VND

Giá/1 size lẻ: 60,000 VND

TC004 - Bộ Thượng Hải - bé gái (15-11-2018)
FB chat with me

TC004 - Bộ Thượng Hải - bé gái

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

KR044 - Đầm cổ ngược (13-11-2018)
FB chat with me

KR044 - Đầm cổ ngược

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

TC003 - Áo dài bé trai  (08-11-2018)
FB chat with me

TC003 - Áo dài bé trai

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

DC002 - Set đầm 360 và Áo khoác  (07-11-2018)
FB chat with me

DC002 - Set đầm 360 và Áo khoác

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

TC002 - Hanbok Cách tân Bé trai (06-11-2018)
FB chat with me

TC002 - Hanbok Cách tân Bé trai

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

TC001 - Áo bà ba bé trai (04-11-2018)
FB chat with me

TC001 - Áo bà ba bé trai

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 45,000 VND

KR042 - Đầm 5 tầng cổ vuông (03-11-2018)
FB chat with me

KR042 - Đầm 5 tầng cổ vuông

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

FC010 - Phù thủy Bí Đỏ (21-10-2018)
FB chat with me

FC010 - Phù thủy Bí Đỏ

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

DC001 - Đầm midi cài khuy, tay lửng, cổ U nhọn (02-10-2018)
FB chat with me

DC001 - Đầm midi cài khuy, tay lửng, cổ U nhọn

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

FC009 - Diên Hy Công Lược cách tân (18-09-2018)
FB chat with me

FC009 - Diên Hy Công Lược cách tân

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

FC008 - Hằng Nga tiên tử (13-09-2018)
FB chat with me

FC008 - Hằng Nga tiên tử

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

KR041 -Đầm suông Vai chồm Bèo tay (12-08-2018)
FB chat with me

KR041 -Đầm suông Vai chồm Bèo tay

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

WW027 - Đầm tay chuông Bèo tầng (11-08-2018)
FB chat with me

WW027 - Đầm tay chuông Bèo tầng

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

FC006 - Alice in Wonderland (02-08-2018)
FB chat with me

FC006 - Alice in Wonderland

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

KR040- Sandro babydoll hở vai cổ V dẹt (01-08-2018)
FB chat with me

KR040- Sandro babydoll hở vai cổ V dẹt

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

KR039 - Dior cánh tiên 7 mảnh liền (01-08-2018)
FB chat with me

KR039 - Dior cánh tiên 7 mảnh liền

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

KR036 - Đầm A bèo đôi cổ V (15-07-2018)
FB chat with me

KR036 - Đầm A bèo đôi cổ V

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

WW026 - Back to school dress (29-06-2018)
FB chat with me

WW026 - Back to school dress

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

WW025 - Đầm thủy thủ (29-06-2018)
FB chat with me

WW025 - Đầm thủy thủ

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

WW007 - Đầm tay búp 2 tầng (23-06-2018)
FB chat with me

WW007 - Đầm tay búp 2 tầng

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

WW008 - Đầm cánh tiên (23-06-2018)
FB chat with me

WW008 - Đầm cánh tiên

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

FC005 - Frozen Elsa (23-06-2018)
FB chat with me

FC005 - Frozen Elsa

Giá: 300,000 VND

Giá/1 size lẻ: 50,000 VND

BD001 Babydoll cổ tim (15-06-2018)
FB chat with me

BD001 Babydoll cổ tim

Giá: 50,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

FC002 Snow White Casual (27-05-2018)
FB chat with me

FC002 Snow White Casual

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

DN001-Mulan (19-05-2018)
FB chat with me

DN001-Mulan

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

KR034 (18-05-2018)
FB chat with me

KR034

Giá: 50,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

KR033 (10-05-2018)
FB chat with me

KR033

Giá: 0 VND

Giá/1 size lẻ: 0 VND

BASIC DRESS (01-05-2018)
FB chat with me

BASIC DRESS

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

WW005 (22-04-2018)
FB chat with me

WW005

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

WW003 (22-04-2018)
FB chat with me

WW003

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

KR032 (21-04-2018)
FB chat with me

KR032

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

KR028 (21-04-2018)
FB chat with me

KR028

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

KR027 (21-04-2018)
FB chat with me

KR027

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

KR018 (21-04-2018)
FB chat with me

KR018

Giá: 110,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

KR011 (21-04-2018)
FB chat with me

KR011

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

KR029 (20-04-2018)
FB chat with me

KR029

Giá: 180,000 VND

Giá/1 size lẻ: 35,000 VND

HB002 (20-04-2018)
FB chat with me

HB002

Giá: 200,000 VND

Giá/1 size lẻ: 60,000 VND

HB003 (19-04-2018)
FB chat with me

HB003

Giá: 200,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

KR025 (13-04-2018)
FB chat with me

KR025

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

KR026 (13-04-2018)
FB chat with me

KR026

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

KR024 (13-04-2018)
FB chat with me

KR024

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

KR020 (13-04-2018)
FB chat with me

KR020

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

KR019 (13-04-2018)
FB chat with me

KR019

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

KR017 (13-04-2018)
FB chat with me

KR017

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND

KR003 (13-04-2018)
FB chat with me

KR003

Giá: 0 VND

Giá/1 size lẻ: 0 VND

KR001 (12-04-2018)
FB chat with me

KR001

Giá: 150,000 VND

Giá/1 size lẻ: 30,000 VND