• Tiếng Việt
KR063 - Đầm dây vai rớt 350 KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350
Product information:

Product code : KR063

Full size price: 8.18 USD / full size

One size price: 1.59 USD

FB chat for tech support ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Content

Product details:

Size chart

Age/Size/cm to inch ? S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Chiều cao/Height 104 110 116 122 128 134 140 146 150
Cân nặng/Weight 17 19 21 23 26 30 34 40 45
Vòng 1/Bust 57 59 61 63 65 68 71 73 76
Vòng 2/Waist 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Vòng 3/Hip 62 64 66 68 71 74 77 80 82