• English
KR063 - Đầm dây vai rớt 350 KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350KR063 - ??m dây vai r?t 350
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : KR063

Giá full size: 180,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/inch to cm ? S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Chiều cao/Height 40 1/1 43 1/4 45 5/8 48 50 3/8 52 3/4 55 1/8 57 1/2 59
Cân nặng/Weight 6 3/4 7 1/2 8 1/4 9 10 1/4 11 3/4 13 3/8 15 3/4 17 3/4
Vòng 1/Bust 22 1/2 23 1/4 24 24 3/4 25 5/8 26 3/4 27 1/1 28 3/4 29 7/8
Vòng 2/Waist 21 1/4 22 22 7/8 23 5/8 24 3/8 25 1/4 25 1/1 26 3/4 27 1/2
Vòng 3/Hip 24 3/8 25 1/4 25 1/1 26 3/4 27 1/1 29 1/8 30 3/8 31 1/2 32 1/4