• English
FREE03 - Bộ Bác sĩ Cổ chéo - Unisex FREE03 - B? Bác s? C? chéo - UnisexFREE03 - B? Bác s? C? chéo - UnisexFREE03 - B? Bác s? C? chéo - Unisex
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : FREE03

Giá full size: 0 VND / full size

Giá 1 size: 0 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Ngày up mẫu : 09/08/2021 16:11


Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S14 S17M
Chiều cao/Height 158 169
Cân nặng/Weight 53 66
Vòng 1/Bust 80 89
Vòng 2/Waist 74 82
Vòng 3/Hip 86