• Tiếng Việt
FREE03 - Bộ Bác sĩ Cổ chéo - Unisex FREE03 - B? Bác s? C? chéo - UnisexFREE03 - B? Bác s? C? chéo - UnisexFREE03 - B? Bác s? C? chéo - Unisex
Product information:

Product code : FREE03

Full size price: 0.00 USD / full size

One size price: 0.00 USD

FB chat for tech support ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Content

Size chart

Age/Size/cm to inch ? S14 S17M
Chiều cao/Height 158 169
Cân nặng/Weight 53 66
Vòng 1/Bust 80 89
Vòng 2/Waist 74 82
Vòng 3/Hip 86