• English
FREE03 - Bộ Bác sĩ Cổ chéo - Unisex FREE03 - B? Bác s? C? chéo - UnisexFREE03 - B? Bác s? C? chéo - UnisexFREE03 - B? Bác s? C? chéo - Unisex
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : FREE03

Giá full size: 0 VND / full size

Giá 1 size: 0 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Ngày up mẫu : 09/08/2021 16:11


Bảng size

Tuổi/Size/inch to cm ? S14 S17M
Chiều cao/Height 62 1/4 66 1/2
Cân nặng/Weight 20 7/8 25 1/1
Vòng 1/Bust 31 1/2 35
Vòng 2/Waist 29 1/8 32 1/4
Vòng 3/Hip 33 7/8 0