• Tiếng Việt
FREE03 - Bộ Bác sĩ Cổ chéo - Unisex FREE03 - B? Bác s? C? chéo - UnisexFREE03 - B? Bác s? C? chéo - UnisexFREE03 - B? Bác s? C? chéo - Unisex
Product information:

Product code : FREE03

Full size price: 0.00 USD / full size

One size price: 0.00 USD


Nhấn để xem chi tiết Content

Ngày up mẫu : 09/08/2021 16:11


Size chart

Age/Size/inch to cm ? S14 S17M
Chiều cao/Height 62 1/4 66 1/2
Cân nặng/Weight 20 7/8 25 1/1
Vòng 1/Bust 31 1/2 35
Vòng 2/Waist 29 1/8 32 1/4
Vòng 3/Hip 33 7/8 0