• English
30116 - Sơmi cổ vuông + quần suông - S 30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30116

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO4PerDay-1

Ngày up mẫu : 15/06/2022 10:47


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S2 S3 S4 S5 S6 S7
Chiều cao/Height 92 98 104 110 116 122
Cân nặng/Weight 13 15 17 19 21 23
Vòng 1/Bust 53 55 57 59 61 63
Vòng 2/Waist 50 52 54 56 58 60
Vòng 3/Hip 58 60 62 64 66 68