• English
30116 - Sơmi cổ vuông + quần suông - S 30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30116

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/inch to cm ? S2 S3 S4 S5 S6 S7
Chiều cao/Height 36 1/4 38 5/8 40 1/1 43 1/4 45 5/8 48
Cân nặng/Weight 5 1/8 5 7/8 6 3/4 7 1/2 8 1/4 9
Vòng 1/Bust 20 7/8 21 5/8 22 1/2 23 1/4 24 24 3/4
Vòng 2/Waist 19 5/8 20 1/2 21 1/4 22 22 7/8 23 5/8
Vòng 3/Hip 22 7/8 23 5/8 24 3/8 25 1/4 25 1/1 26 3/4