• Tiếng Việt
30116 - Sơmi cổ vuông + quần suông - S 30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S30116 - S?mi c? vuông + qu?n suông - S
Product information:

Product code : 30116

Full size price: 4.55 USD / full size

One size price: 1.59 USD

FB chat for tech support ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Content

Size chart

Age/Size/cm to inch ? S2 S3 S4 S5 S6 S7
Chiều cao/Height 92 98 104 110 116 122
Cân nặng/Weight 13 15 17 19 21 23
Vòng 1/Bust 53 55 57 59 61 63
Vòng 2/Waist 50 52 54 56 58 60
Vòng 3/Hip 58 60 62 64 66 68