• English
TC029 - Áo Tấc (áo Ngũ Thân) - Người lớn TC029 - Áo T?c (áo Ng? Thân) - Ng??i l?nTC029 - Áo T?c (áo Ng? Thân) - Ng??i l?nTC029 - Áo T?c (áo Ng? Thân) - Ng??i l?n
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : TC029

Giá full size: 180,000 VND / full size

Giá 1 size: 50,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PROVIP TC

Ngày up mẫu : 19/01/2021 08:04


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S12 S13 S14 M15 M16 M17 M18 M19
Chiều cao/Height 150 153 158 161 165 169 173 176
Cân nặng/Weight 45 47 53 58 62 66 70 75
Vòng 1/Bust 76 78 80 83 86 89 93 97
Vòng 2/Waist 70 72 74 76 79 82 85 88
Vòng 3/Hip 82 84 86