• Tiếng Việt
TC029 - Áo Tấc (áo Ngũ Thân) - Người lớn TC029 - Áo T?c (áo Ng? Thân) - Ng??i l?nTC029 - Áo T?c (áo Ng? Thân) - Ng??i l?nTC029 - Áo T?c (áo Ng? Thân) - Ng??i l?n
Product information:

Product code : TC029

Full size price: 8.18 USD / full size

One size price: 2.27 USD

FB chat for tech support ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Nhấn để xem chi tiết Content

Product details:

Size chart

Age/Size/cm to inch ? S12 S13 S14 M15 M16 M17 M18 M19
Chiều cao/Height 150 153 158 161 165 169 173 176
Cân nặng/Weight 45 47 53 58 62 66 70 75
Vòng 1/Bust 76 78 80 83 86 89 93 97
Vòng 2/Waist 70 72 74 76 79 82 97 88
Vòng 3/Hip 82 84 86