• English
30122 - Bộ có nón - size lớn 30122 - B? có nón - size l?n30122 - B? có nón - size l?n30122 - B? có nón - size l?n
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30122

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14
Chiều cao/Height 128 134 140 146 150 153 158
Cân nặng/Weight 26 30 34 40 45 47 53
Vòng 1/Bust 65 68 71 73 76 78 80
Vòng 2/Waist 62 64 66 68 70 72 74
Vòng 3/Hip 71 74 77 80 82 84 86