• English
30122 - Bộ có nón - size lớn 30122 - B? có nón - size l?n30122 - B? có nón - size l?n30122 - B? có nón - size l?n
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30122

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO4PerDay-1

Ngày up mẫu : 06/09/2022 14:17


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/inch to cm ? S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14
Chiều cao/Height 50 3/8 52 3/4 55 1/8 57 1/2 59 60 1/4 62 1/4
Cân nặng/Weight 10 1/4 11 3/4 13 3/8 15 3/4 17 3/4 18 1/2 20 7/8
Vòng 1/Bust 25 5/8 26 3/4 27 1/1 28 3/4 29 7/8 30 3/4 31 1/2
Vòng 2/Waist 24 3/8 25 1/4 25 1/1 26 3/4 27 1/2 28 3/8 29 1/8
Vòng 3/Hip 27 1/1 29 1/8 30 3/8 31 1/2 32 1/4 33 1/8 33 7/8