• English
30121 - Set Linen cá tính 30121 - Set Linen cá tính30121 - Set Linen cá tính30121 - Set Linen cá tính30121 - Set Linen cá tính30121 - Set Linen cá tính30121 - Set Linen cá tính30121 - Set Linen cá tính
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30121

Giá full size: 150,000 VND / full size

Giá 1 size: 60,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO4PerDay-1

Ngày up mẫu : 06/09/2022 14:17


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? M15 M16 M17 M18 M19
Chiều cao/Height 161 165 169 173 176
Cân nặng/Weight 58 62 66 70 75
Vòng 1/Bust 83 86 89 93 97
Vòng 2/Waist 76 79 82 85 88
Vòng 3/Hip