• Tiếng Việt
30121 - Set Linen cá tính 30121 - Set Linen cá tính30121 - Set Linen cá tính30121 - Set Linen cá tính30121 - Set Linen cá tính30121 - Set Linen cá tính30121 - Set Linen cá tính30121 - Set Linen cá tính
Product information:

Product code : 30121

Full size price: 6.82 USD / full size

One size price: 2.73 USD

FB chat for tech support ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Content

Product details:

Size chart

Age/Size/cm to inch ? M15 M16 M17 M18 M19
Chiều cao/Height 161 165 169 173 176
Cân nặng/Weight 58 62 66 70 75
Vòng 1/Bust 83 86 89 93 97
Vòng 2/Waist 76 79 82 97 88
Vòng 3/Hip