• English
30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly 30060 - Set blazer l?ng tay ph?ng + ??m x?p ly30060 - Set blazer l?ng tay ph?ng + ??m x?p ly30060 - Set blazer l?ng tay ph?ng + ??m x?p ly30060 - Set blazer l?ng tay ph?ng + ??m x?p ly30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30060

Giá full size: 80,000 VND / full size

Giá 1 size: 40,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S1 S18M S2 S3 S4 S5
Chiều cao/Height 80 86 92 98 104 110
Cân nặng/Weight 10 11 13 15 17 19
Vòng 1/Bust 49 51 53 55 57 59
Vòng 2/Waist 47 48 50 52 54 56
Vòng 3/Hip 54 56 58 60 62 64