• Tiếng Việt
30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly 30060 - Set blazer l?ng tay ph?ng + ??m x?p ly30060 - Set blazer l?ng tay ph?ng + ??m x?p ly30060 - Set blazer l?ng tay ph?ng + ??m x?p ly30060 - Set blazer l?ng tay ph?ng + ??m x?p ly30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức30060 - Set blazer lửng tay phồng + Đầm xếp ly / Đào Đức
Product information:

Product code : 30060

Full size price: 3.64 USD / full size

One size price: 1.82 USD


Nhấn để xem chi tiết Content

VIP dùng để download : VIP PRO2PerDay-1

Ngày up mẫu : 24/11/2020 16:36


Size chart

Age/Size/cm to inch ? S1 S18M S2 S3 S4 S5
Chiều cao/Height 80 86 92 98 104 110
Cân nặng/Weight 10 11 13 15 17 19
Vòng 1/Bust 49 51 53 55 57 59
Vòng 2/Waist 47 48 50 52 54 56
Vòng 3/Hip 54 56 58 60 62 64