SM009 - Sơmi cộc tay, cổ 2 layer (01-12-2022)
FB chat with me

SM009 - Sơmi cộc tay, cổ 2 layer

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM008 - Sơmi vạt đắp, cổ trụ (01-12-2022)
FB chat with me

SM008 - Sơmi vạt đắp, cổ trụ

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM007 - Áo khoét giọt nước cổ lật, vạt cong (01-12-2022)
FB chat with me

SM007 - Áo khoét giọt nước cổ lật, vạt cong

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM006 - Áo xếp ly nẹp cổ (26-11-2022)
FB chat with me

SM006 - Áo xếp ly nẹp cổ

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM005 - Áo Japan nhún cổ tim High-low (18-11-2022)
FB chat with me

SM005 - Áo Japan nhún cổ tim High-low

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM004 - Áo vai xệ, bọc gấu (16-11-2022)
FB chat with me

SM004 - Áo vai xệ, bọc gấu

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM003 - Sơ mi cổ bo tròn (12-11-2022)
FB chat with me

SM003 - Sơ mi cổ bo tròn

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM002 - Áo cánh ve  (12-11-2022)
FB chat with me

SM002 - Áo cánh ve

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM001 - Áo THY dáng dài thân chia 12 mảnh (12-11-2022)
FB chat with me

SM001 - Áo THY dáng dài thân chia 12 mảnh

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD