SM043 - Áo xòe 3 tầng babydoll (18-02-2024)
FB chat with me

SM043 - Áo xòe 3 tầng babydoll

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

TD002 - Sơmi cổ sen đôi - 1 size (18-01-2024)
FB chat with me

TD002 - Sơmi cổ sen đôi - 1 size

Full size price: 2.27 USD

One size price: 2.27 USD

SM042 - Sơmi cổ đắp kiểu Nhật (17-01-2024)
FB chat with me

SM042 - Sơmi cổ đắp kiểu Nhật

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM041 - Áo cổ thuyền tay loe (16-01-2024)
FB chat with me

SM041 - Áo cổ thuyền tay loe

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM040 - Áo sơmi xếp ly trụ nẹp và tay (04-01-2024)
FB chat with me

SM040 - Áo sơmi xếp ly trụ nẹp và tay

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM039 - Sơmi cổ Tàu bổ trụ nhún ngực (03-01-2024)
FB chat with me

SM039 - Sơmi cổ Tàu bổ trụ nhún ngực

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM038 - Áo raglan dáng lửng khuy cổ (22-09-2023)
FB chat with me

SM038 - Áo raglan dáng lửng khuy cổ

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM037 - Áo cổ xếp ly rẻ quạt (11-08-2023)
FB chat with me

SM037 - Áo cổ xếp ly rẻ quạt

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM036 - Sơmi xếp ly chéo dây Japan (11-08-2023)
FB chat with me

SM036 - Sơmi xếp ly chéo dây Japan

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM035 - Sơmi cổ sen đại xếp ly (11-08-2023)
FB chat with me

SM035 - Sơmi cổ sen đại xếp ly

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM034 - Sơmi nhún vai, dây rút eo và tay (10-08-2023)
FB chat with me

SM034 - Sơmi nhún vai, dây rút eo và tay

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM033 - Sơmi bèo ngực, tay loe (01-08-2023)
FB chat with me

SM033 - Sơmi bèo ngực, tay loe

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM032 - Sơmi cộc tay xếp ly nhún gấu sau (01-08-2023)
FB chat with me

SM032 - Sơmi cộc tay xếp ly nhún gấu sau

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM031 - Áo Croptop nhún ngực cổ V (01-08-2023)
FB chat with me

SM031 - Áo Croptop nhún ngực cổ V

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

TD001 - Áo tay vuông freesize (30-07-2023)
FB chat with me

TD001 - Áo tay vuông freesize

Full size price: 2.27 USD

One size price: 0.00 USD

SM030 - Sơmi cổ PeterPan cỡ lớn (27-07-2023)
FB chat with me

SM030 - Sơmi cổ PeterPan cỡ lớn

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM029 - Áo sơmi tay rớt dây rút (27-07-2023)
FB chat with me

SM029 - Áo sơmi tay rớt dây rút

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

MIRAH1 - Bộ hiphop cá tính (16-07-2023)
FB chat with me

MIRAH1 - Bộ hiphop cá tính

Full size price: 8.18 USD

One size price: 1.82 USD

SM028 - Áo sơ mi cổ kiềng nhún ngực (18-06-2023)
FB chat with me

SM028 - Áo sơ mi cổ kiềng nhún ngực

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM027 - Áo peplum cổ vuông rộng (18-06-2023)
FB chat with me

SM027 - Áo peplum cổ vuông rộng

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM026 - Áo xếp ly hình trám (18-06-2023)
FB chat with me

SM026 - Áo xếp ly hình trám

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM025 - Áo sơmi crotop tay phồng, dây rút eo (18-06-2023)
FB chat with me

SM025 - Áo sơmi crotop tay phồng, dây rút eo

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM024 - Áo sơ mi tay bồng, cánh tiên (18-06-2023)
FB chat with me

SM024 - Áo sơ mi tay bồng, cánh tiên

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM023 - Áo bo gấu nhún cổ mặc được trễ vai (18-06-2023)
FB chat with me

SM023 - Áo bo gấu nhún cổ mặc được trễ vai

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM022 - Áo bèo công chúa (18-06-2023)
FB chat with me

SM022 - Áo bèo công chúa

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM021 -Áo sơmi chéo vạt (14-06-2023)
FB chat with me

SM021 -Áo sơmi chéo vạt

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM020 - Áo sơ mi tay chuông (14-06-2023)
FB chat with me

SM020 - Áo sơ mi tay chuông

Full size price: 6.82 USD

One size price: 2.27 USD

SM019 - Áo sơ mi phong cách THY3 (24-05-2023)
FB chat with me

SM019 - Áo sơ mi phong cách THY3

Full size price: 6.82 USD

One size price: 2.27 USD

SM018 - Áo sơ mi dáng peplum (24-05-2023)
FB chat with me

SM018 - Áo sơ mi dáng peplum

Full size price: 6.82 USD

One size price: 2.27 USD

SM017 - Sơ mi cổ sam V nhọn tay phồng (24-05-2023)
FB chat with me

SM017 - Sơ mi cổ sam V nhọn tay phồng

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM016 - Áo sơmi 2 lớp tạo dáng phồng (24-05-2023)
FB chat with me

SM016 - Áo sơmi 2 lớp tạo dáng phồng

Full size price: 6.82 USD

One size price: 2.27 USD

SM015 - Áo sơmi croptop xếp ly ngực (13-04-2023)
FB chat with me

SM015 - Áo sơmi croptop xếp ly ngực

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM014 - Áo sơmi Thyatelier cổ nút (24-03-2023)
FB chat with me

SM014 - Áo sơmi Thyatelier cổ nút

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM013 - Áo vạt đắp so-le (12-03-2023)
FB chat with me

SM013 - Áo vạt đắp so-le

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM012 - Sơmi nhún bèo tiểu thư (07-03-2023)
FB chat with me

SM012 - Sơmi nhún bèo tiểu thư

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM011 - Áo vạt xéo, cổ Mandarin (12-02-2023)
FB chat with me

SM011 - Áo vạt xéo, cổ Mandarin

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM010 - Sơmi vai xệ, form rộng Hàn Quốc (01-02-2023)
FB chat with me

SM010 - Sơmi vai xệ, form rộng Hàn Quốc

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM009 - Sơmi cộc tay, cổ 2 layer (01-12-2022)
FB chat with me

SM009 - Sơmi cộc tay, cổ 2 layer

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM008 - Sơmi vạt đắp, cổ trụ (01-12-2022)
FB chat with me

SM008 - Sơmi vạt đắp, cổ trụ

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM007 - Áo khoét giọt nước cổ lật, vạt cong (01-12-2022)
FB chat with me

SM007 - Áo khoét giọt nước cổ lật, vạt cong

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM006 - Áo xếp ly nẹp cổ (26-11-2022)
FB chat with me

SM006 - Áo xếp ly nẹp cổ

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM005 - Áo Japan nhún cổ tim High-low (18-11-2022)
FB chat with me

SM005 - Áo Japan nhún cổ tim High-low

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM004 - Áo vai xệ, bọc gấu (16-11-2022)
FB chat with me

SM004 - Áo vai xệ, bọc gấu

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM003 - Sơ mi cổ bo tròn (12-11-2022)
FB chat with me

SM003 - Sơ mi cổ bo tròn

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM002 - Áo cánh ve  (12-11-2022)
FB chat with me

SM002 - Áo cánh ve

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD

SM001 - Áo THY dáng dài thân chia 12 mảnh (12-11-2022)
FB chat with me

SM001 - Áo THY dáng dài thân chia 12 mảnh

Full size price: 4.55 USD

One size price: 2.27 USD