• English
SM042 - Sơmi cổ đắp kiểu Nhật SM042 - S?mi c? ??p ki?u Nh?tSM042 - S?mi c? ??p ki?u Nh?t
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : SM042

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 50,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PROVIP SM

Ngày up mẫu : 17/01/2024 09:59


Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? 45 55 65
Chiều cao/Height 149 155 160
Cân nặng/Weight 45 55 65
Vòng 1/Bust 82 88 94
Vòng 2/Waist
Vòng 3/Hip