• English
WW090 - Maxi dáng xòe 4 mảnh WW090 - Maxi dáng xòe 4 m?nhWW090 - Maxi dáng xòe 4 m?nhWW090 - Maxi dáng xòe 4 m?nhWW090 - Maxi dáng xòe 4 m?nhWW090 - Maxi dáng xòe 4 m?nh
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : WW090

Giá full size: 80,000 VND / full size

Giá 1 size: 50,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PROVIP WW

Ngày up mẫu : 09/06/2024 13:18


Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S M L
Chiều cao/Height 155 157 159
Cân nặng/Weight 48 51 55
Vòng 1/Bust 83 86 89
Vòng 2/Waist 67 70 73
Vòng 3/Hip 89 92 95