• English
U0122 - Bộ thô có nón - size nhỏ U0122 - B? thô có nón - size nh?U0122 - B? thô có nón - size nh?U0122 - B? thô có nón - size nh?
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : U0122

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO

Ngày up mẫu : 06/09/2022 14:31


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S18M S2 S3 S4 S5 S6 S7
Chiều cao/Height 86 92 98 104 110 116 122
Cân nặng/Weight 11 13 15 17 19 21 23
Vòng 1/Bust 51 53 55 57 59 61 63
Vòng 2/Waist 48 50 52 54 56 58 60
Vòng 3/Hip 56 58 60 62 64 66 68