• English
U0112 - Đầm polo - size nhỏ U0112 - ??m polo - size nh?U0112 - ??m polo - size nh?U0112 - ??m polo - size nh?
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : U0112

Giá full size: 90,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO

Ngày up mẫu : 18/05/2022 15:21


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S18M S2 S3 S4 S5 S6
Chiều cao/Height 86 92 98 104 110 116
Cân nặng/Weight 11 13 15 17 19 21
Vòng 1/Bust 51 53 55 57 59 61
Vòng 2/Waist 48 50 52 54 56 58
Vòng 3/Hip 56 58 60 62 64 66