• English
U0104 - Bộ chần bông - Size lớn U0104 - B? ch?n bông - Size l?nU0104 - B? ch?n bông - Size l?nU0104 - B? ch?n bông - Size l?n
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : U0104

Giá full size: 90,000 VND / full size

Giá 1 size: 40,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO

Ngày up mẫu : 05/11/2021 01:30


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S7 S8 S9 S10 S11 S12
Chiều cao/Height 122 128 134 140 146 150
Cân nặng/Weight 23 26 30 34 40 45
Vòng 1/Bust 63 65 68 71 73 76
Vòng 2/Waist 60 62 64 66 68 70
Vòng 3/Hip 68 71 74 77 80 82