• English
U0065 - Bộ Boss Thu Đông size 7-12 U0065U0065U0065U0065U0065
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : U0065

Giá full size: 90,000 VND / full size

Giá 1 size: 40,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO

Ngày up mẫu : 01/01/2021 09:55


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S7 S8 S9 S10 S11 S12
Chiều cao/Height 122 128 134 140 146 150
Cân nặng/Weight 23 26 30 34 40 45
Vòng 1/Bust 63 65 68 71 73 76
Vòng 2/Waist 60 62 64 66 68 70
Vòng 3/Hip 68 71 74 77 80 82