• English
U0032 - Đầm tạp dề Gaia U0032 - ??m t?p d? GaiaU0032 - ??m t?p d? GaiaU0032 - ??m t?p d? GaiaU0032 - ??m t?p d? GaiaU0032 - Đầm tạp dề Gaia / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : U0032

Giá full size: 50,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO2PerDay-1

Ngày up mẫu : 04/08/2020 23:08


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S6 S7 S8 S9 S10
Chiều cao/Height 116 122 128 134 140
Cân nặng/Weight 21 23 26 30 34
Vòng 1/Bust 61 63 65 68 71
Vòng 2/Waist 58 60 62 64 66
Vòng 3/Hip 66 68 71 74 77