• English
U0028 - Sơmi nhún gấu Babydoll - size lớn U0028 - S?mi nhún g?u Babydoll - size l?nU0028 - S?mi nhún g?u Babydoll - size l?nU0028 - S?mi nhún g?u Babydoll - size l?nU0028 - S?mi nhún g?u Babydoll - size l?nU0028 - S?mi nhún g?u Babydoll - size l?nU0028 - S?mi nhún g?u Babydoll - size l?n
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : U0028

Giá full size: 50,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S12 S13 S14 S15
Chiều cao/Height 150 153 158 161
Cân nặng/Weight 45 47 53 58
Vòng 1/Bust 76 78 80 83
Vòng 2/Waist 70 72 74 76
Vòng 3/Hip 82 84 86