• English
SM032 - Sơmi cộc tay xếp ly nhún gấu sau SM032 - S?mi c?c tay x?p ly nhún g?u sauSM032 - S?mi c?c tay x?p ly nhún g?u sauSM032 - S?mi c?c tay x?p ly nhún g?u sau
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : SM032

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 50,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? 45 55 65
Chiều cao/Height 149 155 160
Cân nặng/Weight 45 55 65
Vòng 1/Bust 82 88 94
Vòng 2/Waist
Vòng 3/Hip