• English
SM010 - Sơmi vai xệ, form rộng Hàn Quốc SM010 - S?mi vai x?, form r?ng Hàn Qu?cSM010 - S?mi vai x?, form r?ng Hàn Qu?cSM010 - S?mi vai x?, form r?ng Hàn Qu?cSM010 - S?mi vai x?, form r?ng Hàn Qu?c
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : SM010

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 50,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PROVIP SM

Ngày up mẫu : 01/02/2023 20:39


Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? 45 55 65
Chiều cao/Height 149 155 160
Cân nặng/Weight 45 55 65
Vòng 1/Bust 82 88 94
Vòng 2/Waist
Vòng 3/Hip