• English
SM009 - Sơmi cộc tay, cổ 2 layer SM009 - S?mi c?c tay, c? 2 layerSM009 - S?mi c?c tay, c? 2 layerSM009 - S?mi c?c tay, c? 2 layerSM009 - S?mi c?c tay, c? 2 layer
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : SM009

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 50,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? 45 55 65
Chiều cao/Height 149 155 160
Cân nặng/Weight 45 55 65
Vòng 1/Bust 82 88 94
Vòng 2/Waist
Vòng 3/Hip