• English
QUAN05 - Quần ống rộng xếp ly rẽ quạt QUAN05 - Qu?n ?ng r?ng x?p ly r? qu?tQUAN05 - Qu?n ?ng r?ng x?p ly r? qu?tQUAN05 - Qu?n ?ng r?ng x?p ly r? qu?t
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : QUAN05

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 50,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO

Ngày up mẫu : 05/01/2024 21:41


Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? 55 65
Chiều cao/Height 155 160
Cân nặng/Weight 55 65
Vòng 1/Bust 88 94
Vòng 2/Waist
Vòng 3/Hip