• English
NB001 - Set romper xếp ly mix yếm NB001 - Set romper x?p ly mix y?mNB001 - Set romper x?p ly mix y?mNB001 - Set romper x?p ly mix y?mNB001 - Set romper x?p ly mix y?m
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : NB001

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO

Ngày up mẫu : 16/06/2024 20:13


Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? SS62 SS74 SS80
Chiều cao/Height 62 74 80
Cân nặng/Weight 6.4 8.8 10.1
Vòng 1/Bust 0
Vòng 2/Waist
Vòng 3/Hip