• English
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : PM0518

Giá full size: 1,000,000 VND / khóa


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : Rập trẻ em

Ngày up mẫu : 10/05/2018 18:40


Chi tiết sản phẩm:
 • Nhấn để xem chi tiết Buổi 1 : lấy số đo trên Mannequin
 • Nhấn để xem chi tiết Buổi 2 - Vẽ rập thân trước
 • Nhấn để xem chi tiết Buổi 3 - Thực hiện nhấn pen áo
 • Nhấn để xem chi tiết Buổi 4 - Vẽ rập thân sau
 • Nhấn để xem chi tiết Buổi 5 : Cộng Cử động & Nhảy size tới
 • Nhấn để xem chi tiết Buổi 6: Tập biến tấu mẫu Đầm hạ eo
 • Nhấn để xem chi tiết B7/P2/Biến tấu mẫu 1
 • Nhấn để xem chi tiết B8/P2/Biến tấu mẫu 2
 • Nhấn để xem chi tiết B9/P2/Biến tấu mẫu 3
 • Nhấn để xem chi tiết B10/P2/Biến tấu mẫu 4
 • Nhấn để xem chi tiết B11/P2/Biến tấu mẫu 5