• English
LL005 - Đầm Babydoll cổ V, tích hợp Áo lửng LL005 - ??m Babydoll c? V, tích h?p Áo l?ngLL005 - ??m Babydoll c? V, tích h?p Áo l?ng
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : LL005

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 50,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PROVIP MB

Ngày up mẫu : 18/04/2020 13:58


Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? PT MM MD
Chiều cao/Height 150 158 165
Cân nặng/Weight 52 63 74
Vòng 1/Bust 85 93 100
Vòng 2/Waist 68 75 80
Vòng 3/Hip