• English
KR084 - Bộ vạt lệch, quần phồng xếp ly KR084 - B? v?t l?ch, qu?n ph?ng x?p ly
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : KR084

Giá full size: 180,000 VND / full size

Giá 1 size: 40,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PROVIP KR

Ngày up mẫu : 22/11/2021 20:57


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S18M S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Chiều cao/Height 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 150
Cân nặng/Weight 11 13 15 17 19 21 23 26 30 34 40 45
Vòng 1/Bust 51 53 55 57 59 61 63 65 68 71 73 76
Vòng 2/Waist 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Vòng 3/Hip 56 58 60 62 64 66 68 71 74 77 80 82