Tóm tắt sản phẩm:

Mã số : KR034

Giá: 50,000 VND / full size

Giá/1 size lẻ: 30,000

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?
Vui lòng nhắn mã sản phẩm để tiện kiểm tra.


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size/Size chart

Tuổi/Size/cm S18M S3 S6 S8
Chiều cao/Height 86 98 116 128
Cân nặng/Weight 11 15 21 26
Vòng 1/Bust 51 55 61 65
Vòng 2/Waist 48 52 58 62
Vòng 3/Hip 56 60 66 71