• English
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : TM001

Giá full size: 50,000 VND / khóa


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : Kỹ thuật May

Ngày up mẫu : 27/09/2019 21:53


Chi tiết sản phẩm:
  • Nhấn để xem chi tiết Cách phân biệt một số loại vải
  • Nhấn để xem chi tiết Bài tập may thẳng