• English
FC022 - Bộ Thôn nữ Vạt đắp chéo 2 lớp FC022 - B? Thôn n? V?t ??p chéo 2 l?pFC022 - B? Thôn n? V?t ??p chéo 2 l?p
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : FC022

Giá full size: 200,000 VND / full size

Giá 1 size: 40,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PROVIP FC

Ngày up mẫu : 22/02/2021 13:46


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S18M S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
Chiều cao/Height 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140
Cân nặng/Weight 11 13 15 17 19 21 23 26 30 34
Vòng 1/Bust 51 53 55 57 59 61 63 65 68 71
Vòng 2/Waist 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Vòng 3/Hip 56 58 60 62 64 66 68 71 74 77