• English
30124 - Blazer vai xệ oversize, quần lật gấu 30124 - Blazer vai x? oversize, qu?n l?t g?u30124 - Blazer vai x? oversize, qu?n l?t g?u30124 - Blazer vai x? oversize, qu?n l?t g?u30124 - Blazer vai x? oversize, qu?n l?t g?u30124 - Blazer vai x? oversize, qu?n l?t g?u30124 - Blazer vai x? oversize, qu?n l?t g?u30124 - Blazer vai x? oversize, qu?n l?t g?u30124 - Blazer vai x? oversize, qu?n l?t g?u30124 - Blazer vai x? oversize, qu?n l?t g?u
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30124

Giá full size: 180,000 VND / full size

Giá 1 size: 40,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO5PerDay-1

Ngày up mẫu : 21/11/2022 20:26


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S18M S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14
Chiều cao/Height 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 150 153 158
Cân nặng/Weight 11 13 15 17 19 21 23 26 30 34 40 45 47 53
Vòng 1/Bust 51 53 55 57 59 61 63 65 68 71 73 76 78 80
Vòng 2/Waist 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
Vòng 3/Hip 56 58 60 62 64 66 68 71 74 77 80 82 84 86