• English
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30120

Giá full size: 120,000 VND / full size

Giá 1 size: 40,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO4PerDay-1

Ngày up mẫu : 30/08/2022 18:25


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14
Chiều cao/Height 128 134 140 146 150 153 158
Cân nặng/Weight 26 30 34 40 45 47 53
Vòng 1/Bust 65 68 71 73 76 78 80
Vòng 2/Waist 62 64 66 68 70 72 74
Vòng 3/Hip 71 74 77 80 82 84 86