• English
30104 - Bộ chần bông, quần bó ống - Size nhỏ 30104 - B? ch?n bông, qu?n bó ?ng - Size nh?30104 - B? ch?n bông, qu?n bó ?ng - Size nh?
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30104

Giá full size: 90,000 VND / full size

Giá 1 size: 40,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO4PerDay-1

Ngày up mẫu : 05/11/2021 01:25


Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S1 S2 S3 S4 S5 S6
Chiều cao/Height 80 92 98 104 110 116
Cân nặng/Weight 10 13 15 17 19 21
Vòng 1/Bust 49 53 55 57 59 61
Vòng 2/Waist 47 50 52 54 56 58
Vòng 3/Hip 54 58 60 62 64 66