• English
30102 - Bộ Sơmi Hiphop Baggy - size Lớn 30102 - B? S?mi Hiphop Baggy - size L?n30102 - B? S?mi Hiphop Baggy - size L?n30102 - B? S?mi Hiphop Baggy - size L?n
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30102

Giá full size: 90,000 VND / full size

Giá 1 size: 40,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO4PerDay-1

Ngày up mẫu : 08/10/2021 22:52


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S7 S8 S9 S10 S11 S12
Chiều cao/Height 122 128 134 140 146 150
Cân nặng/Weight 23 26 30 34 40 45
Vòng 1/Bust 63 65 68 71 73 76
Vòng 2/Waist 60 62 64 66 68 70
Vòng 3/Hip 68 71 74 77 80 82