• English
30094 - Bộ thun giả 2 lớp 30094 - B? thun gi? 2 l?p30094 - B? thun gi? 2 l?p
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30094

Giá full size: 90,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO4PerDay-1

Ngày up mẫu : 19/07/2021 04:28


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S8 S9 S10 S11 S12 S13
Chiều cao/Height 128 134 140 146 150 153
Cân nặng/Weight 26 30 34 40 45 47
Vòng 1/Bust 65 68 71 73 76 78
Vòng 2/Waist 62 64 66 68 70 72
Vòng 3/Hip 71 74 77 80 82 84