• English
30091 - Đầm xếp ly ngang ngực 30091 - ??m x?p ly ngang ng?c30091 - ??m x?p ly ngang ng?c30091 - ??m x?p ly ngang ng?c30091 - ??m x?p ly ngang ng?c
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30091

Giá full size: 150,000 VND / full size

Giá 1 size: 50,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO3PerDay-1

Ngày up mẫu : 10/07/2021 16:28


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? XS S M L XL XXL
Chiều cao/Height 155 155 157 159 161 163
Cân nặng/Weight 44 48 51 55 59 63
Vòng 1/Bust 80 83 86 89 92 95
Vòng 2/Waist 64 67 70 73 76 79
Vòng 3/Hip 86 89 92 95 98 101