• English
30082 - Bộ Sơmi Babydoll + Đùi lưng thun 30082 - B? S?mi Babydoll + ?ùi l?ng thun30082 - B? S?mi Babydoll + ?ùi l?ng thun30082 - B? S?mi Babydoll + ?ùi l?ng thun30082 - Bộ Sơmi Babydoll + Đùi lưng thun / Huynh Huong
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30082

Giá full size: 140,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO3PerDay-1

Ngày up mẫu : 20/05/2021 14:45


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
Chiều cao/Height 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146
Cân nặng/Weight 13 15 17 19 21 23 26 30 34 40
Vòng 1/Bust 53 55 57 59 61 63 65 68 71 73
Vòng 2/Waist 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Vòng 3/Hip 58 60 62 64 66 68 71 74 77 80