• English
30081 - Đầm Babydoll maxi 30081 - Đầm Babydoll maxi / Đào Đức30081 - Đầm Babydoll maxi / Đào Đức30081 - Đầm Babydoll maxi / Đào Đức30081 - Đầm Babydoll maxi / Đào Đức30081 - Đầm Babydoll maxi / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30081

Giá full size: 120,000 VND / full size

Giá 1 size: 50,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PROVIP MB3PerDay-1

Ngày up mẫu : 26/04/2021 12:07


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? XXS XS S M L XL
Chiều cao/Height 152 155 155 157 159 161
Cân nặng/Weight 41 44 48 51 55 59
Vòng 1/Bust 78 80 83 86 89 92
Vòng 2/Waist 61 64 67 70 73 76
Vòng 3/Hip 84 86 89 92 95 98