• English
30069 - Sơmi style Hàn cổ lệch 30069 - S?mi style Hàn c? l?ch30069 - S?mi style Hàn c? l?ch30069 - S?mi style Hàn c? l?ch
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30069

Giá full size: 120,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO3PerDay-1

Ngày up mẫu : 14/01/2021 17:54


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
Chiều cao/Height 80 92 98 104 110 116 122 128 134 140
Cân nặng/Weight 10 13 15 17 19 21 23 26 30 34
Vòng 1/Bust 49 53 55 57 59 61 63 65 68 71
Vòng 2/Waist 47 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Vòng 3/Hip 54 58 60 62 64 66 68 71 74 77