• English
30059 - Set Áo cổ kiềng tay xẻ + Quần yếm 30059 - Set Áo c? ki?ng tay x? + Qu?n y?m30059 - Set Áo c? ki?ng tay x? + Qu?n y?m30059 - Set Áo cổ kiềng tay xẻ + Quần yếm / Đào Đức30059 - Set Áo cổ kiềng tay xẻ + Quần yếm / Đào Đức30059 - Set Áo cổ kiềng tay xẻ + Quần yếm / Đào Đức30059 - Set Áo cổ kiềng tay xẻ + Quần yếm / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30059

Giá full size: 150,000 VND / full size

Giá 1 size: 50,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO2PerDay-1

Ngày up mẫu : 24/11/2020 16:35


Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? XS S M L XL
Chiều cao/Height 155 155 157 159 161
Cân nặng/Weight 44 48 51 55 59
Vòng 1/Bust 80 83 86 89 92
Vòng 2/Waist 64 67 70 73 76
Vòng 3/Hip 86 89 92 95 98